Kullanım Koşulları

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan ÖNCE bu ‘site kullanım koşulları’nı mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Bu siteyi kullanan ve ilan bırakacak olan kişiler aşağıdaki şartları kabul etmiş olarak varsayılacaktır!
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.kayipbisiklet.com adresinde yayınlanmakta olup web sitesi yöneticileri tarafından işletilir. Sizler (‘Web Sitesi Kullanıcısı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetlerden, bilgilerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; T.C. Kanun ve Yasalarına bağlı olduğunuzu, site de bulunan yazıların ve paylaşımların web sitesi ziyaretçilerini çeşitli konularda bilgilendirmek amacıyla yayınlandığını,  ilan ve reklam verenlerin verdikleri ilen ve reklam içerikleriyle ilgili konularda sorumluluğun kendi mesuliyetlerinde olduğunu, web sitesi ziyaretçilerinin, ilan ve reklam verenler olarak yasalara göre bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu web site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Tanımlar:

Web Sitesi Yöneticileri;
www.kayipbisiklet.com adresinde web sitesi genel yönetimi ve içerik yönetimi yapanlar.
Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi;
www.kayipbisiklet.com adresini ziyaret eden, ilan ve reklam verenler.
1. Sorumluluklar:
a. Web Sitesi Yöneticileri, web sitesinde yayınlanan bilgiler, ilanlar ve reklamlar üzerinde değişiklik yapma, yayınlama veya yayınlamama hakkını her zaman saklı tutar.
b. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
c. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya Web Sitesi Kullanıcısı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
d. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, Web Sitesi kullanıcı ve ziyaretçileri, birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kendileri sorumludur.
2.  Fikri Mülkiyet Hakları:
2.1. İşbu Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Web Sitesi Yöneticilerine veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Web Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli Bilgi
3.1. Web Sitesi Yöneticileri, web site üzerindenWeb Sitesi Kullanıcı’larının ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi’ni tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Web Site’nin sahibi olan Web Sitesi Yöneticilerinin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Web Sitesi Yöneticilerinin bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. Web Sitesi Yöneticileri TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve Güvenlik
a. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Web Sitesi Kullanıcısı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
b. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Web Sitesi Yöneticileri sorumlu tutulamaz.
6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Web Sitesi Yöneticileri, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi’nin sorumluluğundadır. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Web Sitesi Yöneticileri’nin bilinen e-posta adresi ve Web Sitesi Kullanıcısı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Web Sitesi Kullanıcısı – Ziyaretçisi, web sitesine girdiği elektronik cihazın ip no, mac adresi gibi bilgilerin kendisine ait olduğu ve üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın belgeleri ve bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Web Sitesi Kullanıcısı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde ilgili Web Sitesi Yöneticisi’nin daimi ikametgahının olduğu Adliyeler yetkilidir.